Пускат монети за 140 години от Априлското въстание
25 мар.

Пускат монети за 140 години от Априлското въстание

Пускат монети за 140 години от Априлското въстание

Пускат монети за 140 години от Априлското въстание

Пускат монети за 140 години от Априлското въстание

Пускат монети за 140 години от Априлското въстание

 

От 28 март 2016 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „140 години от Априлското въстание“.

Номиналът й е 10 лева и ще се продава на касите на БНБ с цена от 66 лева.

От едната страна доминират кръст и герба на централната банка, докато от другата страна е изобразена Хвърковатата чета на фона на годината на Априлското въстание – 1876 г.


Априлското въстание от 1876 година е въоръжено въстание на българите в Османската империя.

Избухва преждевременно на 20 април по стар стил в Копривщица[3] и е организирано от Гюргевския революционен комитет . Въпреки че е неуспешно, то представлява своеобразен връх на българското националноосвободително движение. Днешните оценки са, че въстанието, макар и незавършило с военен успех, постига друга своя основна цел – политическата, тъй като народният бунт за независимост намира силен отзвук в Западна Европа и особено в Русия.

Избухване

Въстанието е подготвено в разстояние на едва 1 – 2 месеца, с което се обясняват неуспехите в организацията и хода му. Решението за въстание е взето от отделни активисти на БРЦК, то не е подкрепено от нито една външна сила и в крайна сметка е резултат от усилията на неколцина апостоли. По-сериозна подготовка за бунт била извършена само в IV и I окръзи.

Единствено в IV окръг под ръководсвото на Георги Бенковски била създадена постоянно действаща въстаническа милиция, контролираща подготовката за въстание. Трескавата подготовка правела впечатление на местните мюсюлмани и на османските власти. Сигурна информация за „предприятието“ обаче те получили едва след Оборище от участник в събранието – Ненко Терзийски от Балдово. От Пазарджик в Копривщица и Панагюрище били изпратени жандармерийски отделения, които да арестуват подстрекателите на „мирната рая“. При опит да бъде заловен Тодор Каблешков копривщенските дейци нападнали и прогонили с оръжие полицията. Мюдюринът бил убит, а в градчето била установена революционна власт. Под звъна на черковните камбани и гърмежа на пушките Каблешков изпратил в Панагюрище знаменитото „Кърваво писмо“. Писмото е пренесено от 19-годишния Георги Салчев, който изминал 5 часовия път от Копривщица до Панагюрище само за 2 часа. Точно преди Панагюрище, конят на преносителя на кървавото писмо издъхва от натоварването.

Още следобеда на същия ден (20 април) Георги Бенковски, съобразно с решението от Оборище за избягване на провал, обявил преждевременно началото на българското въстание. Това избързване с десетина дни изненадало комитетите и повлияло негативно на цялата революционна акция. То обаче било наложено от самите обстоятелства. Предателството заплашвало с провал грижливо изградената организация, както и психологическата подготовка на народа за отчаяни и решителни действия. Избухването на въстанието в IV окръг довело до масови арести на комитетски дейци в другите окръзи, светкавично мобилизиране на нередовни турски части (башибозук) и дислокация на военни подразделения във всички по-големи български градове.

 

Пускат монети за 140 години от Априлското въстание.Пускат монети за 140 години от Априлското въстание.Пускат монети за 140 години от Априлското въстание.Пускат монети за 140 години от Априлското въстание.